Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
     
 

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Paris, France

từ 05 đến 12 tháng 8 năm 1990

?

Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam  / Paris

?

  PARIS 1990
Bơi Lội
Điền-Kinh
Bóng Bàn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc
Bóng Chuyền . Bóng Rổ . Bóng tròn
Quần-Vợt
Vũ-Cầu
Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com