Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Saint Jérôme, Marseille, France

từ 15 đến 23 tháng 7 năm 1995

300

Hội Sinh-Viên & Kiều-Bào Việt-Nam Quốc-Gia / Aix-Marseille

Louis Tailhandier

MARSEILLE 1995
Bơi Lội
Sinh-hoạt
Điền-Kinh
Thể-Thao
Bóng Bàn
Bóng Chuyền . Bóng Rổ . Bóng tròn
Quần-Vợt
 
Vũ-Cầu
 
Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com