Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
   
 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1998

Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng

 

Ca-Sĩ Đại-Hội / Nhạc Việt-Nam

1.

Triệu Tuấn (Cộng-Đồng Bỉ-Việt Lige)

Ca-Sĩ Đại-Hội / Nhạc Ngoại-Quốc (đồng hạng)

1.

Quỳnh-Anh (Ban Văn-Nghệ Hy-Vọng)

1.

Hng (Cu-Lạc-Bộ VN tại Anh-Quốc)
 
 
Lễ Khai-Mạc
Bơi Lội
Sinh-hoạt
Điền-Kinh
Thể-Thao
Bóng Bàn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc
Quần-Vợt
 
Vũ-Cầu
 

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com