Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Bảy - Juillet 2018

Manifestations générales à travers la planète
Juillet 2018

29.07.2018
Mỹ-Khánh

Giáo-Xứ Mỹ-Khánh và cùng Giáo-Xứ Vạn-Phần thắp nến cầu-nguyện cho ông Lê Đình Lượng và các tù-nhân lương-tâm
đang trong chốn lao-tù được mạnh khoẻ

  

29.07.2018
Neuss

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Âu-Châu
Khóa Tu-Học Phật-Pháp Âu-Châu kỳ 30, tại Neuss - Đức-quốc, từ 23.07 đến 01.08.2018

      

      

      

      

      

 

29.07.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

      

29.07.2018
Song-Ngọc

Giáo-Xứ Song-Ngc dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu-nguyện cho tù-nhân lương-tâm Lê Đình Lượng
    

29.07.2018
Tai-Peh

ACE Hội Mân Côi tại Đài-Loan, lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự-do cho Bác Lê Đình Lượng
     

 

29.07.2018
Vĩnh-Hoà

Sau Thánh-lễ cầu-nguyện cho Công-lý và Hoà-bình, toàn thể bà con Giáo-xứ Vĩnh-Hoà tập-trung ra tượng đài Đức Mẹ để cầu-nguyện đặc-biệt cho Anh Lê Đình Lượng, người con của Giáo-xứ hiện đang bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ
vì dám “Lên tiếng cho sự thật.”
Video Facebook

28.07.2018
München

"Ngày Cầu-nguyện cho Quê-Hương Việt-Nam" tại Đan-viện St. Ottilien(München)

      

      

28.07.2018
Thanh-Hoá

28.07.2018
Westminster

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

24.07.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

    

22.07.2018
Cầu Rầm

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

22.07.2018
Hà-Tĩnh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

          

15.07.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

15.07.2018
Nam-Định

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Cầu Tân-Đệ là cây cầu bắc qua sông Hồng nối tỉnh Nam-Định với tỉnh Thái-Bình
Video Youtube

14.07.2018
Brisbane

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

14.07.2018
Evry

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp, Dâng Hoa Cầu An cho Đồng-Bào Quốc-Nội
Video Youtube

14.07.2018
Houston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook
   

11.07.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

10.07.2018
Đông Tháp

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook 1 - Video Facebook 2
    

08.07.2018
Bo Nham

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
    

08.07.2018
Bruxelles

08.07.2018
Hoà-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube
      

      

  

08.07.2018
Mỹ-Khánh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

     

     

 

08.07.2018
Nghệ-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
tienggoicongdan.com
Video Youtube

08.07.2018
Nha-Trang

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

08.07.2018
Quảng Bình

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

08.07.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
tienggoicongdan.com

08.07.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

07.07.2018
Berlin

07.07.2018
Biên-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

07.07.2018
Edmonton

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

 

07.07.2018
Canberra

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3 - Video Facebook 4 - Video Facebook 5

07.07.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
tienggoicongdan.com
Video Youtube 1      Video Youtube 2

07.07.2018
Hoà-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

07.07.2018
Moscou

World Cup 2018 tại Nga: Cờ đỏ tự-hào ké bị gỡ xuống...
Video Facebook

07.07.2018
Ottawa

07.07.2018
Paris

07.07.2018
Portland

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

07.07.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1      Video Youtube 2

07.07.2018
San Jose

07.07.2018
Sydney

07.07.2018
Vancouver

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3 - Video Facebook 4

      

      

     

07.07.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

07.07.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch? v=XzE8l8s6HG0

07.07.2018
Washington

07.07.2018
Westminster

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

06.07.2018
Santa Anna

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

03.07.2018
Sydney

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

02.07.2018
Boston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube

02.07.2018
Münster

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

     

01.07.2018
Sydney

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Youtube 1       Video Youtube 2
lyhuong.net/au/

      

      

       

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !