Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 
 
LIEGE 1981

Địa-điểm :

Thời-Điểm :

Số tham-dự-viên :

Thành-viên Tổ-chức :

Trưởng-Ban Tổ-Chức :

Cointe-Angleur, Liège, Belgique

từ    đến   tháng 7 năm 1981

400

Cộng-Đồng Bỉ-Việt / Liège

Lê Hữu Đào

Lễ Khai-Mạc Bơi Lội
Sinh-hoạt Điền-Kinh
Thể-Thao Bng Bn
Lễ Trao Giải & Bế-Mạc Bng Chuyền . Bng Rổ . Bng trn
Quần-Vợt
  Vũ-Cầu
  Ca-Sĩ Đại-Hội  .  Cờ Tướng
 

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com