Hoàng Sa
Trường Sa
là của Việt-Nam !
Les archipels
Paracels et Spratleys
appartiennent au Vietnam !
2012

     

Hình ảnh các cuộc biểu-tình chống Trung-Cộng và Việt-Cộng tại Việt-Nam và tại Hải-ngoại
Photos des manifestations contre l'hégémonie chinoise
et contre la traîtrise du Parti Communiste Vietnamien

Ngày 21.06.2012, "Quốc-hội" Việt-cộng đã thông qua Luật Biển Việt-Nam.

Di-nhiên, chúng ta thừa hiểu rằng, dưới chế-độ CS, « luật » chỉ có giá-trị duy-nhất là... « sự hiện-hữu của nó», nhưng đây vẫn là một cơ-hi mà Đồng-bào phải nắm lấy để biểu-tình, nói lên nguyện-vọng của mình...

Nói lên, không phải là nói với ngụy-quyền CS, mà nói lên cho Đồng-bào cả nước nghe, cho dư-luận thế-giới nghe...

Le 21.06.2012, l'"Assemblée Nationale" communiste a voté la Loi Maritime.

Bien entendu, nous sommes tout à fait conscients que, sous un régime communiste, une "loi" n'a qu'une seule valeur, c'est celle d'exister... Mais cette loi représente une opportunité pour le Peuple de manifester et de faire entendre sa voix.

Non pas vis-à-vis du régime communiste fantôche, mais vis-à-vis de toute la population et vis-à-vis du Monde entier...

Hình ảnh các cuộc biểu-tình (lấy từ trên Mạng, xin đa-tạ các tác-giả)
Photos des manifestations (téléchargées du Net, merci aux auteurs)

19.11.2012

Santa Ana

Santa Ana & Garden Grove - California - USA
Pháp-Lệnh Cấm Cán-Bộ VC đến
Décrets interdisant la venue des officiels communistes

05.08.2012

Hà-Nội
Sài Gòn

Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội
Biểu-Tình "ngồi" tại Sài Gòn

30.07.2012

Bạc-Liêu

Bà Đặng Thị Kim Liêng, Mẹ của Chị Tạ Phong Tần tự-thiêu
Mme Đặng Thị Kim Liêng, Mère de la bloggueuse Tạ Phong Tần s'est immolée

29.07.2012

Sài Gòn

Buổi Cầu-nguyện cho Công-lý Hoà-bình tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn Q3

22.07.2012

Hà-Nội

Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội

15.07.2012

Con Cuông
Hà-Nội
Toronto

Ngày cầu-nguyện cho Con Cuông tại giáo-phận Vinh
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội
Biểu-Tình trước LSQ Trung-Cộng tại Toronto - Canada

13.07.2012

Hà-Nội

An-ninh côn-đồ hành-hung các blogger ngay trên đường phố lớn ở Sài Gòn
Des bloggers agressés en pleine rue à Saigon

08.07.2012

Hà-Nội

Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội

01.07.2012

VIDEO

Con Cuông

Hà-Nội
Houston
Huế
Los Angeles
Sài Gòn

Hình ảnh Công-an CSVN đàn-áp dã-man Giáo-dân tại Con-Cuông, Nghệ-An
Répression policière brutale des Catholiques à Con-Cuông, Nghệ-An
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội
Biểu-Tình trước LSQ Trung-Cộng tại Houston - USA
Biểu-Tình tại Huế
Biểu-Tình trước ĐSQ Trung-Cộng tại Los Angeles - USA
Biểu-Tình trước LSQ Trung-Cộng tại Sài Gòn

Double-click on each picture to enlarge

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !