compteur visites

Bienvenue sur mon site !

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.
Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.

Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions !

                  

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

31.05.2015
BAGNEUX


Chùa Khánh Anh

Chùa Khánh Anh
Av. Henri Barbusse, 14
F-92220 Bagneux

31.05.2015
LIEGE


Chùa / Pagode Tu Giác

Chùa / Pagode Tu Giác
Rue de l'Espoir, 2
B-4030 Liège

13.06.2015
GENEVE

L Tưng Niệm 40 năm
Ngưi Việt T Nạn
Commémoration des 40 ans d'exil

1975-2015

Ủy Ban Thụy Sĩ - Việt-Nam
Comité Suisse-Vietnam

Campagne du Château
au Grand-Saconnex
Genève

20.06.2015
WIESBADEN

Tp-Th Chiến-Sĩ
Việt-Nam Cng-Hoà / Đc Quốc

Hi Quán CNVTN Wiesbaden
Gemeinschaftszentrum Schelmengraben
Hans-Böckler Straße, 5-7
D-65199 Wiesbaden

04.07.2015
MONCHENGLADBACH

Một Ngày Cho Quê Hương Việt-Nam

Hội Bác Ái Vincent de Paul
Đc Quốc

Hội-trường Nhà X Heilig Geist
Stapperweg, 335
D- 41199 Mönchengladbach

20 - 30.07.2015
NEUSS


Khóa Tu Học Pht Pháp Âu Châu
Kỳ th 27


Giáo Hội Pht Giáo Việt Nam
Thống Nht Âu Châu
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Gesamtschule an der Erft
Aurinstrasse 59
D- 41466 Neuss

11 - 16.08.2015
EVRY

L Đại Tường C Hoà Thượng
Thích Minh Tâm
L Khánh-Thành Chùa Khánh Anh


Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

Chùa Khánh Anh
Rue François Mauriac
F-91000 Evry

12 - 16.08.2015
MALMEDY

Trẻ Việt

Route d'Eupen 36,
B-4960 Malmedy

12.09.2015
LIEGE

Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Communauté Vietnamienne de Liège

Château de Péralta
rue de l'Hôtel de Ville, 6
B-4031 Angleur

24.10.2015
LIEGE

Đêm Văn-ngh Lc Hng
Soirée Lc Hng

Lc Hng

ICADI
rue de Fragnée
B-4000 Liège

2015

Chùa / Pagode Tu Giác

Rue de l'Espoir, 2
B-4030 Liège

26.08.2014 - Toà án Nhân Dân tnh Đồng Tháp

Tribunal Populaire de Đồng Tháp

Bùi Thị Minh Hằng
Nguyễn Thị
Thúy Qùynh
3 ans
2 ans
gây cn trở và ách tắc giao thông nghiêm trọng trên 2 gi
obstruction ayant entrainé un embouteillage de plus de 2 heures
Nguyễn Văn Minh
2,5 ans
hành hung nhân viên tun tra giao thông
agression envers agents de la circulation

Thân kính mời Qúy Vị và các bạn xem phóng-sự thực-hiện bởi
Ủy-Ban Thụy-Sĩ - Việt-Nam :
'Hai Quê-hương, một tấm lòng'

Nous vous invitons à regarder ce reportage produit par le Comité Suisse-Vietnam COSUNAM:
'Deux pays dans le cur'

http://www.youtube.com/watch?v=NHLnqd3C7rU

16.05.2013 - Toà Án / Tribunal de Long An


Nguyễn Phương Uyên
6 năm tù +3 năm quản-chế : giảm xuống 3 năm tù treo
6 ans de prison + 3 ans d'assignation à résidence : peine réduite à 3 ans de prison avec sursis + 52 mois de probation


Đinh Nguyên Kha
8 năm tù : giảm xuống 4 năm tù
+3 năm quản-chế
8 ans de prison : peine eéduite à 4 ans
+ 3 ans d'assignation à résidence

Bài hát "Tôi thấy em" (Trúc Hồ) :
http://www.youtube.com/watch?v=bulvfaYOqO4&feature=youtu.be

06.04.2013

5 ans de prison pour un pisciculteur
devenu héros national
30.07.2013

Đoàn Văn Vươn (1963)
Đoàn Văn Qúy (1966)
Đoàn Văn Sinh (1957)
Đoàn Văn Vệ (1963)
Phạm Thị Báu, tức Hiền, (1982) vợ Đoàn Văn Qúy
Nguyễn Thị Thương (1970), vợ Đoàn V. Vươn

5 ans
5 ans
3,5 ans
2 ans sursis
18 mois
sursis 15 mois

Le Parisien : http://www.leparisien.fr/faits-divers/vietnam-cinq-ans-de-prison-pour-un-pisciculteur-devenu-heros-populaire-05-04-2013-2700035.php
Đoàn Văn Vươn : http://www.youtube.com/watch?v=_GQb_cxYOQo

09.01.2013
14 thanh-niên Công-giáo & Tin Lành bị kết-án
tổng-cộng 83 nam tù

14 jeunes Catholiques & Protestants condamnés à un total de 83 années de prison...
(năm tù / année de prison)
(năm quản-chế : année d'assignation à résidence)

SAIGON, 30.10.2012
2 NHẠC-SĨ BỊ KẾT-ÁN TÙ / 2 ARTISTES CONDAMNES

TRẦN VŨ AN BÌNH
Nhạc-sĩ
/Compositeur
(Hoàng Nhất Thống)
6 năm tù
+2 năm quản-chế

6 ans de prison
+ 2 ans d'assignation à résidence
VÕ MINH TRÍ
Nhạc-sĩ/Compositeur
(Việt Khang)
4 năm tù
+2 năm quản-chế
4 ans de prison
+ 2 ans d'assignation à résidence

SAIGON, 24.09.2012
3 Nhà Đấu-Tranh cho Dân-Chủ bị bạo-quyền CSVN tuyên-án tù
3 bloggeurs pro-démocratie

condamnés à de lourdes peines de prison


Nguyễn Van Hải (Điếu Cày)
Cựu lính sư-đoàn Sao Vàng,
12 năm tù + 5 năm quản-chế

Anc. soldat de la Div. "Etoile d'Or"
12 ans de prison
+ 5 ans d'assignation à résidence

Phan Thanh Hải
(AnhBaSàiGòn)
4 năm tù + 3 năm quản-chế

4 ans de prison
+ 3 ans d'assignation à résidence

Tạ Phong Tần
(Công-Lý & Sự Thật)
Cựu Sĩ-quan Công An,
10 nam tù + 5 năm quản-chế

Ancien Officier de Police (Communiste)
10 ans de prison

+ 5 ans d'assignation à résidence

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyen-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !

Quốc-Hận 30 tháng Tư "40 năm" Commémoration du 30 avril
1975 - 2015

Quốc-Tế Nhân-Quyền 10.12.2014
trên khắp thế-giới
Journée Internationale des Droits de l'Homme
à travers la planète

2014 - Biểu-tình
chống Trung Cộng và Việt Cộng
2014 - Manifestations contre la Chine communiste et la traîtrise du régime communiste vietnamien

Vinh-danh Cờ Vàng
Marche pour Honorer
le Drapeau Jaune à 3 bandes rouges
2014

2014
Giỗ Tổ Hùng-Vương
Fête du Roi Fondateur du Vietnam

  

UPR GENEVE 04.05.2014

Photos & videos

  

Đài Phát-thanh "Đáp Li Sông Núi"
phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
về Anh Hùng Trần Văn Bá
08.01.2014

Trần Văn Bá
04.01.201
4- Paris
08.01.2014 - Liège
Commémoration 29 ans

Biểu-tình chống Trung-Cộng
Manifestation contre la Chine
02.06.2013 - Hà Nội

Lửa Thái Hà lại cháy
La protestation reprend à Thái Hà
18 & 19.05.2013

18.04.2013
Résolution du Parlement Européen
European Parliament's Resolution
Nghi-quyết của Quốc-Hội Âu-châu

Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam
nhận-định và góp ý
dự-thảo sửa-đổi Hiến-pháp 1992


Pháp-Lệnh Cấm Cán-Bộ VC đền Santa Ana và Garden Grove
Décrets interdisant la venue des officiels communistes à Santa Ana và Garden Grove- California - USA

Bà Đặng Thị Kim Liêng
Mẹ của Chị Tạ Phong Tần
tự-thiêu ngày 30.07.2012

Mme Đặng Thị Kim Liêng
Mère de la bloggueuse
Tạ Phong Tần
s'est immolée le 30.07.2012

An-ninh côn-đồ hành-hung các blogger ngay trên đường phố lớn ở Sài Gòn
Des bloggers agressés en pleine rue à Saigon
13.07.2012

Hình ảnh Công-an CSVN đàn-áp dã-man
Giáo-dân tại Con-Cuông, Nghệ-An

Ngày Cầu-nguyện cho Con Cuông
tại giáo-phận Vinh

Đại-Hội Đa Văn-Hóa - Carnaval
KULTUR PARADE FRANKFURT - R.F.A. - 23.06.2012

NEW YORK - U.S.A. - 01.07.2012
CARNAVAL TROPICAL - PARIS - 07.07.2012

Banktown - Sydney - Australia
Tượng-đài Thuyền-nhân Việt-Nam
Monument des Boat People Vietnamiens

Công-An đàn-áp dã man Đồng-Bào
Répression brutale des manifestants

Xin nhận-diện những tên Công An này !!!
Retenez bien les photos de ces policiers !!!

SOUTENONS la Révolution du Lotus
en envoyant des photos "Lotus" au Vietnam !

Photos "LOTUS"
Hình ảnh HOA SEN

Quốc-Hận 30.04 tại Liège
Manifestation pour la Démocratie au Vietnam 30.04.2011

Hệ-Thống Truyền-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại
Nữ-ký-giả Thu Hồng phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

Hình ảnh / Vidéos - Photos
VTA 2011 SPRING Doubles Tournament

RTC-Télé Liège - 08.11.2010
Reportage sur
la Communauté Vietnamienne de Liège

Biểu-tình 02.10.2010
Manifestation pour la Démocratie au Vietnam
Place de la Bourse - Bruxelles - 02.10.2010

Tượng-đài Thuyền-nhân Việt-Nam
Bussy-St-Georges
Trả lời phỏng-vấn

 Chương-trình "San Jose có gì lạ" phỏng-vấn về Cô Phạm Thanh Nghiên
Chương-trình "San Jose có gì lạ" phỏng-vấn về mối đe-dọa của Trung-Cộng

Intervews - Phỏng-vấn

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE

Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

LIEGE -STELE DES BOAT PEOPLE - PHOTOS
Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
và Cảm-tạ Thành-Phố Liège

Học tiếng Việt
On Line

Apprendre le Vietnamien
Learn Vietnamese

Việt-Sử
bằng tranh

Việt-Sử bằng tranh

Mes Vidéos /mes chansons sur YouTube

Photos - hình-ảnh
Biểu Tình - Tuyệt Thực - Toạ Kháng - Cầu Nguyện
Manifestation - Grève de la faim - Prières

devant la Commission des Droits de l'Homme
Place des Nations
Genève - Suisse - Thụy Sĩ -08.05.2009

Photos
Lá Cờ Vàng Việt-Nam
Lettre aux jeunes - Revue de Presse

SAVEURS DU MONDE 2008
Marie-Dominique Simonet
(PHOTOS)

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien