Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

TRÊN KHẮP THẾ-GIỚI

2016 - 2017

Manifestations pour l'environnement

à travers la planète

Phóng-sự gây chấn-động dư-luận Đài Loan của đài truyền hình PTS :
Video Youtube

          

Hà-Nội, 02.10.2016...

  

Hà-Nội, 08.06.2016...

       

  

Sài-Gòn, 08.06.2016...

  

chantroimoimedia.com
radiodlsn.com
rfa.org/vietnamese
voatiengviet.com
bbc.com/news/world-asia

Đàn-áp dã-man
Répression féroce

Hãy nhận-diện những tên Công-An này !!!
Retenez bien ces Policiers !!!

02.2017

Hải-Ngoại

01.2017

Hải-Ngoại

01-31.12.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

01-30.11.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

15-31.10.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

01-15.10.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

16-30.09.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

01-15.09.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

15-31.08.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

09-14.08.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

01-08.08.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

18-31.07.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Tổng-hợp các hình ảnh biểu-tình chống Formosa ngày 31.07.2016 :

Video Youtube

Đồng-Nai - Đà-Nẵng - Hà-Nội - Hải-Dương - Nha-Trang - Phú-Yên - Sài-Gòn

Australia - Allemagne - Houston - Melbourne - Paris - San Jose - Seoul

12-17.07.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

03-10.07.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

17-30.06.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

12.06.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

05.06.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

29.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt-Nam chấm-dứt chính-sách đàn-áp, đe-dọa các nhà hoạt-động bảo-vệ môi-trường, trả tự-do cho những người bị bắt một cách trái luật:

hrw.org/news

Hà-Nội - Huế - Sài-Gòn - Vinh

Ottawa - Tokyo

22.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

15.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

08.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Biểu-tình tại Sài-Gòn - Hà-Nội : "Trả lại biển sạch cho Dân" : Video Youtube 1
RFA - Ai đã tấn-công người biểu-tình ? Video Youtube 2
RFA - Nhiều người biểu-tình bị đánh đập, bị bắt giữ : Video Youtube 3

Hà-Nội - Hải-Phòng - Nha-Trang - Sài-Gòn - Vũng-Tàu

Bolsa/Westminster

01.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !