anh nhớ em, có nhẽ
bốn mùa thơ-ngây
buổi em đi
chỉ một nửa
chuyện tình xe car
có bao giờ
hỡi cô hàng xóm của tôi ơi
họa thơ Sông Mơ
hãy yêu nhau đi
hình như là
hôm anh về Liège
lâng-lâng, dăm tiếng ngọc-ngà
Liège, mùa đông
mối tình dạ-vũ 
nếu một ngày
nhỡ
tại sao
thường thường
tình yêu
trời vào đông
trời vào thu
vài giòng thơ viết vội
vài lời cho em
xuân ly-hương

 

chỉ một nửa...

chỉ cười mỉm, cho anh say một nửa
cho bâng-khuâng anh mang-máng anh yêu
Sart Tilman cũng 'mô, tê, chi, rửa'
cho đỏ ngời ngọn lửa quả tim thiêu

chỉ liếc nhẹ, như nửa hư nửa thực
cho anh mơ thành Từ-Thức gặp tiên
nửa háo-hức, nửa lại xen ngờ-vực
như trăm lần theo dấu mối tình điên

rồi vẫn xa-vắng cho hờn-ghen chớm nụ
chỉ thoáng nhìn, chỉ thoảng tiếng 'thưa anh'
vẫn thờ-ơ cho anh buồn vừa đủ
tức mây thưa, rồi ghét cả trăng thanh

chỉ một nửa, anh cũng say vừa đủ
một nửa kia, xin giữ lại ngày sau
chỉ liếc nhẹ, chỉ thoáng nhìn, chỉ cười nụ
để ra về ta còn sẽ nhớ nhau ...

HTTVNC Lige 1991.