tại sao

 

mái tóc nào dài dài
thoải thoải trên bờ vai
gầy

giọng nói nào ngọt ngào
cho lòng anh nao nao
tại sao

tiếng hát nào ngọc ngà
cho tình anh ngân-nga
phôi-pha

đôi mắt nào vời-vợi
tại sao anh chơi-vơi
em ơi

Ðại-Hội lúc chia tay
lòng quyến-luyến vơi đầy
ô hay

HTTVNC Lun-n 1996.