anh nhớ em, có nhẽ 
bốn mùa thơ-ngây 
buổi em đi 
chỉ một nửa 
chuyện tình xe car 
có bao giờ 
hỡi cô hàng xóm của tôi ơi 
họa thơ Sông Mơ 
hãy yêu nhau đi 
hình như là 
hôm anh về Liège 
lâng-lâng, dăm tiếng ngọc-ngà 
Liège, mùa đông 
mối tình dạ-vũ 
nếu một ngày 
nhỡ 
tại sao 
thường thường 
tình yêu 
trời vào đông 
trời vào thu 
vài giòng thơ viết vội 
vài lời cho em 
xuân ly-hương

thường thường...

em biết không, những mối tình dang-dở
lại thường thường, thường thường, rất đam-mê
em biết không, những cơn mưa dầm-dề
lại thường thường, thường thường, không muốn dứt

em biết không, những đêm trời đen mực
lại thường thường, thường thường, hẹn trăng thanh
em biết không, những mối tình mong-manh
lại thường thường, thường thường, hay bất-diệt

em biết không, những mối tình chân-thật
lại thường thường, thường thường, lắm mộng-mơ
em biết không, lời từ-giã ơ-hờ
lại thường thường, thường thường, thật chua-xót

em biết không, khi nắng chiều vàng-vọt
lại thường thường, thường thường, ấm hoàng-hôn
em biết không, những người tình cô-đơn
lại thường thường, thường thường, hay đắm-đuối

em biết không, lời tình-tự lần cuối
lại thường thường, thường thường, rất khó quên
em biết không, những mối tình ngủ quên
lại thường thường, thường thường, hay lưu-luyến

em biết không, những cuộc tình chưa trọn-vẹn
lại thường thường, ước-hẹn một ngày mai....

San Jose, 12/99.