anh nhớ em, có nhẽ 
bốn mùa thơ-ngây 
buổi em đi 
chỉ một nửa 
chuyện tình xe car 
có bao giờ 
hỡi cô hàng xóm của tôi ơi 
họa thơ Sông Mơ 
hãy yêu nhau đi 
hình như là 
hôm anh về Liège 
lâng-lâng, dăm tiếng ngọc-ngà 
Liège, mùa đông 
mối tình dạ-vũ 
nếu một ngày 
nhỡ 
tại sao 
thường thường 
tình yêu 
trời vào đông 
trời vào thu 
vài giòng thơ viết vội 
vài lời cho em 
xuân ly-hương

trời vào thu...

trời vào thu, hôm trước có mây bay
có mưa râm, sợi vắn, sợi dài
có nắng chiều, tia vàng, tia nhạt
có dáng em, tóc phủ vai gầy

trời vào thu, hôm ấy có mưa ngâu
có mái hiên cho ta được gần nhau
có gió mai, cơn lành, cơn lạnh
có ánh sét cho em say tình đầu

trời vào thu, hôm nay ta nhớ em
cách xa nhau ngàn cây số triền-miên
thu quê-hương, chìm trong cơn tang-tóc
thu Liège, cả một khối ưu-phiền

trời vào thu, ngày mai ta mất nhau
có mưa râm cho thấm lạnh cơn đau
có nắng chiều, từng tia buồn héo-hắt
đến với em, đưa tiễn cuộc tình đầu  

trời vào đông, ô kià, trời vào đông...

Liège, 1976.