anh nhớ em, có nhẽ 
bốn mùa thơ-ngây 
buổi em đi 
chỉ một nửa 
chuyện tình xe car 
có bao giờ 
hỡi cô hàng xóm của tôi ơi 
họa thơ Sông Mơ 
hãy yêu nhau đi 
hình như là 
hôm anh về Liège 
lâng-lâng, dăm tiếng ngọc-ngà 
Liège, mùa đông 
mối tình dạ-vũ 
nếu một ngày 
nhỡ 
tại sao 
thường thường 
tình yêu 
trời vào đông 
trời vào thu 
vài giòng thơ viết vội 
vài lời cho em 
xuân ly-hương

vài lời cho em

 

em ơi,
tình yêu giờ đã quá xa vời
nhớ-thương đã cạn vơi
dù cánh thư viết muôn lời
dù thơm-ngát hay tả-tơi
chỉ còn lại chơi-vơi

em yêu,
tình yêu đã ngả chiều
nhớ-thương đã hắt-hiu
dù cánh thư muôn lời mỹ-miều
dù đằm-thắm bao nhiêu
chỉ còn lại cô-liêu

em thương,
tình yêu dù đến cuối đường
nhớ-thương dù phai hương
dù cánh thư muôn lời thông-thường
dù nhạt-nhẽo chán-chường
ta vẫn còn vấn-vương

Liège, 1971.