page view counters

Bienvenue sur mon site !

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.
Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions

Một tội c mới của ngụy-quyền Việt-Cộng : tuyên án :

Ông Phạm Chí Dũng 15 năm t giam, 3 năm quản-chế.

Ông Nguyễn Tường Thụy 11 năm t giam, 3 năm quản- chế.

Ông L Hữu Minh Tuấn 11 năm t giam, 3 năm quản-chế.

Cả 3 người trn đều bị cáo buộc điều 117 BLHS. Nhưng cng-luận v những người ủng-hộ đều khẳng-định họ l những nh báo dũng-cảm v chịu t đy vì dám dấn thn đấu-tranh cho quyền con người.

Cc Chính-quyền Âu-Châu và Bỉ sẽ phản-ứng ra sao ?

 

 

 

Nouvel acte criminel du rgime fantche VitCng : condamnation de 3 journalistes militants pro-dmocratie, pour un total de 37 ans de prison ferme + 9 ans de rsidence surveille...

M. Phạm Chí Dũng 15 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée.

M. Nguyễn Tường Thụy 11 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée

M. L Hữu Minh Tuấn 11 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée.

sur base de l'article 117 BLHS.

Comment vont ragir les instances europennes et belges ???

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

10 dcembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale
des Droits de l'Homme

 

 

Tất cả hình ảnh v videos
Toutes les photos et vidéos
Biểu-Tình / Manifestation INTA
21.01.2020 / Bruxelles

Tất cả hình ảnh v videos các cuộc Biểu-Tình
tại Quốc-Nội v Hải-Ngoại !!!

Toutes les photos et vidéos des Manifestations
à travers la planète

2021

01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021
07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020

2020

Kết-quả cuộc biểu-quyết
của Quốc-Hội u-Chu về EVFTA,

ngy 12.02.2020 tại Strasbourg
Resultats des votes du Parlement Europen concernant l'EVFTA, le 12.02.2020 Strasbourg

1. Danh-sch tn v email những Dn-biểu tn-trọng Dn-chủ v Nhn-Quyền, đã bỏ phiếu "chống"
Liste des nom et adresse email des Dput(e)s rpectueux de la Dmocratie et des Droits de l'Homme, ayant vot "contre"
2. Danh-sch tn v email những Dn-biểu đã bỏ phiếu "trắng"
Liste des nom et adresse email des Dput(e)s ayant vot "blanc"
3. Danh-sch tn v email những Dn-biểu đã phạm "Tội c đối với Nhn-loại", đã bỏ phiếu "thuận"
Liste des nom et adresse email des Dput(e)s ayant commis un "Crime contre l'Humanit", ayant vot "pour"

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

PARIS

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
Place du Trocadero, F-75016 Paris, 11h-12h30

SAN JOSE

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA-95111, 06PM-08PM

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Giải-thưởng Nhân-Quyền
Prix "Droits de l'Homme"

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune

à 3 bandes rouges

Phỏng-vấn & phóng-sự
Interviews & reportages

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

 

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien