Site personnel de Lê Huu Dào

 

Bienvenue sur mon site !

Vinh-Danh Cờ Vàng 2023

4 Ngày Đi Bộ Quốc-Tế

tại Thành-Phố Nijmegen - Vương-Quốc Hoà-Lan

Hình ảnh - Images

Quốc-Hận Toàn khắp Thế-Giới
Commémorations à travers la planète

30 Tháng Tư - 30 Avril 2023

 

Tặng Quà Ngày Phật Đản Phật Lịch 2567

Distribution de cadeaux à l'occasion de l'Anniversaire de la Naissance de Buddha 2567

 Cân Thơ, Hậu Giang, Sài Gòn : 04.06.2023

 

2 Tù-Nhân Lương-Tâm vừa được ra khỏi "nhà tù nhỏ"

28.06.2023

Cô giáo Lê Thị Dung đã được trả tự-do
sau 15 tháng bị giam cầm trong lao-tù Cộng-sản.

01.07.2023

 TNLT Trần Hoàng Phúc bị 6 năm tù giam
và 4 năm quản-chế tại địa-phương.

Biểu-Tình phản-đối Trung-Cộng xâm-chiếm lãnh-thổ Việt-Nam
Manifestation contre l'invasion de la Chine Communiste
11.03.2023

DEN HAAG

18.03.2023

HOUSTON

18.03.2023

SYDNEY

18.03.2023

WASHINTON DC

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

06-07.10.2023
LIEGE-BRUXELLES

08.10.2023
TORONTO

13.10.2023
BRUXELLES

15.10.2023
BRUXELLES

15.10.2023
MONTREAL

30 Tháng Tư -  30 Avril 2022
Hình ảnh Quốc-Hận Toàn khắp Thế-Giới
Commémorations à travers la planète

BRUXELLES
Hình ảnh Biểu-Tình Tưởng-Niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư
trước Toà Đại-Sứ Vit-Cộng

Thượng-Nghị-Sĩ Tom Umberg đệ-trình trước Thượng-Viện California

Quốc-Hội California thông qua nghị-quyết ‘Tưởng-Niệm Tháng Tư Đen'
April 6, 2022

SACRAMENTO, California (NV) – Thượng-Nghị-Sĩ Tom Umberg (Dân Chủ-Orange County) hôm Thứ Hai, 4 Tháng Tư, đệ-trình trước Thượng-Viện California nghị-quyết SCR85 để tuyên-bố Tháng Tư là tháng “Tưởng-Niệm Tháng Tư Đen.”

Theo thông cáo của Văn-Phòng Thượng-Nghị-Sĩ Umberg, SCR85 được nhiều Thượng-Nghị-Sĩ của tiểu-bang ủng-hộ và toàn thể Thượng-Viện đã bỏ phiếu đồng-thuận thông qua.

Qua SCR85, Thượng-Nghị-Sĩ Umberg tưởng nhớ và vinh danh những người đã hy-sinh cao-cả trong chiến-tranh Việt-Nam; bao gồm các cựu-chiến-binh Hoa Kỳ, miền Nam Việt-Nam, quân-đội đồng-minh, và những người tị-nạn vượt biển tìm tự-do. Đây là một thời-điểm đặc-biệt để người dân California nhớ về vô số sinh mạng đã mất trong thời-kỳ chiến tranh Việt-Nam, và hướng về tự-do, công-lý cho người dân Việt-Nam.

“Tháng Tư Đen” là một thuật-ngữ dùng để đánh dấu ngày 30 Tháng Tư – ngày Sài Gòn thất-thủ, năm 1975.

Theo cơ-quan Migration Policy Institute, có khoảng 40% trong số gần 1.3 triệu người Việt Nam chọn nhập-cư đến California, bao gồm các quận-hạt như Orange County, Los Angeles và Santa Clara.

Thượng-Nghị-Sĩ Umberg phát-biểu: “Tôi cư vinh-dự đặc-biệt đại-diện cho Địa-Hạt Thượng-Viện thứ 34 bao gồm cộng-đồng người Việt được gọi là ‘Little Saigon,' và tiếp tục truyền thống hằng năm công nhận Tháng Tư là Tháng Tưởng-Niệm Tháng Tư Đen.”

Ngày 05.04.2022, nhà báo Nguyễn Hoài Nam - 49 tuổi, từng là phóng-viên của một số cơ quan báo chí nhà nước - vừa bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù vì tội lợi-dụng các quyền tự-do dân-chủ, xâm-phạm lợi-ích của Nhà nước, quyền, lợi-ích hợp-pháp của tổ-chức, cá-nhân.

La "justice" ViêtCông a condamné le 5 avril dernier le journaliste Nguyen Hoai Nam à trois ans et demi de prison pour avoir mis au grand jour une affaire de corruption.

TAND tỉnh Quảng Trị vừa tuyên-phạt bị-cáo Phan Bùi Bảo Thy 12 tháng không giam giữ, Lê Anh Dũng 18 tháng không giam giữ, riêng Nguyễn Huy bị cảnh-cáo vì đứng sau các bài viết bôi nhọ lãnh-đạo.

La "justice" ViêtCông a condamné le 8 avril dernier un autre journaliste, Phan Bùi Bo Thy, à 12 mois de "rééducation", le journaliste Lê Anh Dũng 18 mois de "rééducation", et a adressé un "avertissement" au journaliste Nguyn Huy.

Ngày 24.03.2022, Nhà hoạt-động ngưO 3 Ông < 2;ỗ Nam Trung bị toà tuyên y án 10 năm tù giam và 4 năm quản-chế, vì tội “Phát tán tài-liệu chống nhà nước” theo ĐiN_QH_BERLIN.jpg21; năm 2015.

Le 24.03.2022, l'activiste pro-démocrate, originaire de Nam Đnh, M. Đỗ Nam Trung a été condamné à 10 ans de prison ferme et 4 ans de résidence surveillée…

Ngày 24.03.2022, Nhà hoạt-động Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) lãnh 5 năm tù vì tuyên-truyền chống phá Nhà nước.

Le 24.03.2022, l'activiste pro-démocrate Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) a été condamné à 5 ans de prison ferme

www. lematin.ch

Video Giải-Thưởng Tinh-Thần Trần Văn Bá 2022

 

Nguyễn Thúy Hạnh

Huỳnh Thục Vy

 

Võ An Đôn

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Giải Nobel Hòa-Bình 2022 / Prix Nobel de la Paix 2022

Với chiến-dịch kêu gọi các Chính-khách yểm-trợ Bà Phạm Đoan Trang
được đề-cử giải Nobel Hòa-Bình 2022

Avec notre Campagne pour le Prix Nobel de la Paix 2022 en faveur de $
Madame PHAM Doan Trang , une activiste pro-démocratie vietnamienne
Bà Phạm Đoan Trang đã được đề-cử !!!
Madame PHAM Doan Trang a été nominée !!!

Pour rappel , Madame PHAN Doan Trang a été récompensée
par plusieurs Prix :
1.   2017 : Prix "Homo Homini - People In Need", Tchécoslovaquie
2.   2019 : Prix "Liberté de la presse" - Reporters Sans Frontières
3.   2020 : Prix "Voltaire" - IPA (International Publishers Association)
4.   19 janvier 2022 : Prix "Martin Ennals pour les défenseur-euse-s des droits humains 2022" : https://www.martinennalsaward.org/fr/et-les-laureat-e-s-du-prix-martin-ennals-2022-sont/
5.   10 janvier 2022 : Prix "Media Freedom 2022" (Canada et Royaume-Uni)
6.   mars 2022 : Prix "International Women of Courage" (Ministère des Affaires Etrangères des Etats Unis d'Amérique) )

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège

Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

Giải-thưởng Nhân-Quyền
Prix "Droits de l'Homme"
Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril
1995 - 2022 2023 -
Quốc-Tế Nhân-Quyền - 10 DECEMBRE
Journée Internationale
des Droits de l'Homme

2022


Fête du Roi Fondateur du Vietnam

Trần Văn Bá
Lễ Tưởng-Niệm
Giải-thưởng
"Tinh-Thần Trần Văn Bá"
Tất cả hình ảnh và videos các cuộc Biểu-Tình
tại Quốc-Nội và Hải-Ngoại !!!

Toutes les photos et vidéos des Manifestations
à travers la planète
05.2023 04.2023 03.2023 05.2022 04.2022 03.2022
02.2022 01.2022 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021
07.2021 08.2021 09.2021 10.2021 11.2021 12.2021
01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020
07.2020 08.2020 09.2020 10.2020 11.2020 12.2020
01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019
07.2019 08.2019 09.2019 10.2019 11.2019 12.2019

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn
Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

 

Một tội ác mới của ngụy-quyền Việt-Cộng : tuyên án :

Ông Phạm Chí Dũng 15 năm tù giam, 3 năm quản-chế.

Ông Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù giam, 3 năm quản- chế.

Ông Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù giam, 3 năm quản-chế.

Cả 3 người trên đều bị cáo buộc điều 117 BLHS. Nhưng công-luận và những người ủng-hộ đều khẳng-định họ là những nhà báo dũng-cảm và chịu tù đày vì dám dấn thân đấu-tranh cho quyền con người.

Các Chính-quyền Âu-Châu và Bỉ sẽ phản-ứng ra sao ?

 

 

 

Nouvel acte criminel du régime fantôche ViêtCông : condamnation de 3 journalistes militants pro-démocratie, pour un total de 37 ans de prison ferme + 9 ans de résidence surveillée...

M. Phạm Chí Dũng 15 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée.

M. Nguyễn Tường Thụy 11 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée

M. Lê Hữu Minh Tuấn 11 ans de prison ferme, 3 ans de résidence surveillée.

sur base de l'article 117 BLHS.

Comment vont réagir les instances européennes et belges ???

Kết-quả cuộc biểu-quyết của Quốc-Hội Âu-Châu về EVFTA,
ngày 12.02.2020 tại Strasbourg

Resultats des votes du Parlement Européen concernant l'EVFTA, le 12.02.2020 à Strasbourg

1. Danh-sách tên và email những Dân-biểu tôn-trọng Dân-chủ và Nhân-Quyền, đã bỏ phiếu "chống"
Liste des noms et adresses email des Député(e)s répectueux de la Démocratie et des Droits de l'Homme, ayant voté "contre"
2. Danh-sách tên và email những Dân-biểu đã bỏ phiếu "trắng"
Liste des noms et adresses email des Député(e)s ayant voté "blanc"
3. Danh-sách tên và email những Dân-biểu đã phạm "Tội ác đối với Nhân-loại", đã bỏ phiếu "thuận"
Liste des noms et adresses email des Député(e)s ayant commis un "Crime contre l'Humanité", ayant voté "pour"